Tři Králové K+M+B

 

Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen "Třech králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského "Christus mansionem benedicat": "Kristus žehnej tomuto domu".

 

 

Tři králové na cestě do Betléma

 

Na východ od Betléma v daleké zemi žili tři králové – mudrci. Přečetli mnoho učených knih a pozorovali hvězdy a jejich pohyby. Když se na obloze objevila nová hvězda a když zjistili, že září nad Judskou zemí, velice je to rozrušilo. „Proroci předpověděli, že se v judském Betlémě narodí významný vládce. A teď jsme viděli jeho znamení.“
Tři králové se rychle připravili na cestu a každý z nich zakoupil pro mladého krále drahocený dárek. Pak osedlali velbloudy a vydali se na dlouhou pouť na západ. Nová hvězda na nebi jim jasně označovala cestu. Nejdříve přišli do Jeruzaléma. V té době vládl v Jeruzalémě král Herodes. Když uslyšel o třech cizincích hledajících nového krále, dostal strach. Jestliže se objevil nový vládce, jehož narození zvěstovala jasná hvězda, musí to být někdo opravdu velice významný. A co potom bude s ním, králem Herodem? Herodes si zavolal tři krále do svého paláce a jal se jich vyptávat na dítě.
„Narodilo se v Betlémě“, sdělil mu jeden z těch tří králů, „neboť tak to předpověděli proroci. To dítě se stane největším králem, jakého kdy svět poznal.“ Bylo to tedy tak, jak se Herodes obával. Herodes věděl, že musí to dítě nějakým způsobem zničit. „Také bych chtěl navštívit toho malého krále,“ oznámil třem králům. „Až se budete vracet do svých zemí, zastavte se nejdříve v Jeruzalémě a řekněte mi, kde ho naleznu, abych se mu mohl poklonit.“ Tři králové mu to slíbili a odjeli z Jeruzaléma. Celou cestu až do Betléma sledovali jasnou hvězdu. Ta zářila přímo nad chlévem a osvětlovala Marii, Josefa a malého Jéžíška, kterého Marie držela v náručí. Tři králové rozpoznali, že to je vznešené a urozené děťátko a padli na kolena, aby se mu poklonili. Pak mu odevzdali své dary: zlato, kadidlo a myrhu. „ A teď se musíme vrátit k Herodovi, abychom mu sdělili, kde mladého krále najde,“ pravil jeden ze tří králů, leč tu noc se jim všem zdál sen. V něm je anděl varoval, aby Herodovi neříkali, kde  Ježíšek je, neboť by jej žárlivý král přišel do Betléma zabít. Tři králové se proto vrátili do svých zemí jinou cestou.

Ateliér Haškovec, spol. s r. o., V Bytovkách 1 104 00, Praha 10 - Uhříněves, mobil: 775 313 598 , e-mail:haskovec@haskovec.cz