Vánoční přání a jejich historie


Přání všeho dobrého do nového roku provází lidstvo již celá staletí a tak i historie novoročenek je velmi pestrá. Vysledovat předchůdce dnešních novoročenek je prakticky nemožné. Laskavému čtenáři přesto nabízíme několik více či méně důvěryhodných zpráv, zaručených informací a nepodložených fám o vzniku novoročenky. Vždyť přeci na každém šprochu je pravdy trochu...
První latinská novoročenka byla vytištěna v Praze roku 1605. Později se novoročenky objevují stále častěji. Z 18. století pocházejí novoročenky, které sběratelé řadí k nejcennějším. Novoročenky u nás pravděpodobně zavedla šlechta díky její lenosti!
Vynálezcem populárního přání Pour Féliciter na českých (zpravidla německy psaných) novoročenkách je pak hrabě Chotek z Chotkova a Vojnína. Místo aby podle zavedených zvyklostí přijímal k Novému roku zdvořilostní návštěvy, začal rozesílat na počátku 19. století blahopřejné lístky. Říkalo se jim omluvenky a zdobil je hezký obrázek. Zdání světovosti vytvořil hrabě doplněním textu přáním ve francouzštině, jazyku diplomatů, šlechty, vzdělanců a vůbec všech lepších lidí. Samozřejmě netušil, že PF či péefko v Čechách rychle zdomácní a stane se populárním textem a současně i označením pro všechna novoroční přání.
Psal se rok Léta Páně 1827, když si hrabě Karel Chotek z Vojnína a Chotkova uvědomil, že ho už prostě nebaví vždy na konci roku navštěvovat všechny své nesčetné známé a příbuzné, osobně jim potřást rukou a přát vše nejlepší do dalšího nového roku. Okruh jeho přátel nebyl malý, a tak se není čemu divit.
Jak vyřešit toto dilema? Hrabě se ale obával, že by mohl být ve vyšších společenských kruzích za nezdvořáka, což by určitě byl, nebýt jeho skvělého nápadu. Inu, tak ho napadlo, jak by tuto zapeklitou situaci mohl jednoduchým, ale leč originálním způsobem vyřešit.
U Josefa Berglera, tehdy vůbec prvního ředitele pražské kreslířské akademie, si hrabě Chotek z Vojnína a Chotkova nechal vyrobit gratulační lístky, které svým příbuzným a známým rozesílal poštou. Nu, a tak vznikla první česká novoroční přání, jenž jsou naše nynější novoročenky.
Na přelomu 19. a 20. století český grafik a malíř Viktor Stretti vepsal na novoroční přání dvě francouzská slova: "pour féliciter" – v překladu znamenají "blahopřání k", u nás již tradičně známá zkratka těchto slov PF. Nu, a PF byla na světě. Zajímavá je i ta skutečnost, že tato dvě písmenka jsou pouze naší specialitou, na novoročenkách z jiných zemí se tato zkratka neobjevuje.

Ateliér Haškovec, spol. s r. o., V Bytovkách 1 104 00, Praha 10 - Uhříněves, mobil: 775 313 598 , e-mail:haskovec@haskovec.cz