Vánoční strom

 

Proč právě strom je symbolem Vánoc? Možná právě proto, že strom spojuje všechny 3 části světa: svými kořeny zasahuje do země, pozemský svět symbolizuje kmen a korunou je spojen s oblohou.  Z jiného pohledu by to mohlo znamenat jakési duchovní propojení mezi Peklem, Očistcem a Nebesy. Pro jehličnaté stromy je charakteristická věčně zelená barva, tedy symbol věčného života.
Zdobení vánočního stromku není v našich zemích příliš starým zvykem, jak by se na první pohled zdálo. Rozšířilo se k nám z Německa, kde se v 17. a 18. století šířil od města k městu. Ve vánočním stromku je dobře čitelná symbolika života, ale také symbolika rajského stromu ozdobeného plody - proto je na stromek zavěšováno cukroví (dříve hlavně ovoce) a ozdoby. V Čechách se poprvé vánoční strom rozsvítil v pražské vile ředitele Stavovského divadla Jana K. Liebicha roku 1812. Tento zvyk znal z rodného Bavorska.   Zdobení stromečku se potom začalo objevovat najdříve u české šlechty, pak asi ve 40. letech 19. století v měšťanských domech a asi o 20 let později i na českém venkově. Později se v Praze stromky běžně prodávaly a lidé je nazývali „Kristovým strůmkem“.
Stará legenda vypovídá o vzniku vánočního stromečku. Podle ní opat Kolumbán z Luxeuilu a Bobba, který se narodil v 6. století v Irsku, misionářsky působil v Bretani a Burgunsku. V té době toto území bylo pohanské a on chtěl obyvatelstvu přiblížit svátek narození Krista. Starobylý jehličnan, který tamní obyvatelé uctívali o zimním slunovratu jako svou modlu, nechal ozdobit v den narození Ježíše zapálenými pochodněmi ve tvaru Kříže. Oslnivá zář prý přilákala spoustu lidí a Kolumbán jim vyprávěl příběh o narození malého Ježíška. A snad  proto se také jehličnan stal vánočním stromem.
Pokud měl symbolizovat život, není divu, že ho lidé zdobili a později i rozsvěcovali.
V minulém století a do poloviny našeho byla vánočním stromem hlavně jedle, v dnešní době je pro svou vzácnost nahrazena odolnějším smrkem a borovicí.
 

První veřejné vánoční stromy u nás byly:
V Brně roku 1924
V Brně se staví veřejný vánoční strom od roku 1924. Tato tradice vznikla na popud spisovatele Rudolfa Těsnohlídka, který o vánočním čase našel v lese opuštěné děťátko (holčičku). Ze spisovatelovy iniciativy se od uvedeného roku pod vánočním stromem též umisťuje kasička, do které lidé přispívají na stavbu dětského domova pro opuštěné děti.
V Plzni roku 1925
Zvyk stavět rozsvícené vánoční stromky na veřejných prostranstvích se ujal po první světové válce. Na českém území se podle dochovaných zpráv poprvé postavil veřejný stromeček v Plzni roku 1925. Tato zvyklost se za první republiky rychle rozšířila po dalších českých i moravských městech a vesnicích, kde se vánoční stromy staví stále.

Ateliér Haškovec, spol. s r. o., V Bytovkách 1 104 00, Praha 10 - Uhříněves, mobil: 775 313 598 , e-mail:haskovec@haskovec.cz